Gotlands Genealogiska Förening

» Startsida » Medlem » Blänkaren

Blänkaren

  Nya medlemsavgifter för 2009

Enligt vad som beslutades på årsmötet 2008 är medlemsavgiften numera enligt nedan.

§11  Årsavgiften för år 2009 fastställdes till 175 kronor för seniorer och till 100 kronor för juniorer under 20 år. Ny medlem som får inträde i föreningen under oktober till december får tillgodoräkna sig årsavgiften även för nästföljande år.

  Ny sida - Litteraturtips . Bidra gärna med tips!

2003-2009 © Gotlands Genealogiska Förening