Gotlands Genealogiska Förening

» Startsida » Medlem

Bli medlem?


Vill du börja släktforska?

Har du hållit på en tid och vill utbyta erfarenheter med andra forskare?

Vill du komma i kontakt med andra som kan ha samma anor som du?

Vill du lära dig mer i ämnet?

Vill du dela med dig av dina forskarerfarenheter, i skriftlig eller muntlig form?

Då är du välkommen i Gotlands Genealogiska Förening

Här finns möjlighet att presentera egen hemsida eller söka kontakt med andra forskare.

Föreningen ger även ut en tidning fyra gånger per år samt ordnar en del aktiviteter, dels för medlemmar och dels i form av öppet hus.

 
     

Vi är en förening för släktforskare som bor på Gotland, men också för dem som forskar om Gotland och bor på annan ort
  • Vi ordnar regelbundna sammankomster, nybörjarträffar, anbytarträffar, biblioteksträffar, datorträffar och andra liknande möten
  • Vi anordnar studiecirklar i ämnet i samarbete med studieförbund
  • Vår medlemstidning Oe Folki utkommer med fyra nummer per år. Där delger medlemmar sina erfarenheter och där rapporterar vi om nyheter inom genealogin
  • Vi är närmare 200 medlemmar boende på Gotland och på fastlandet

Medlemsavgiften är 175 kr, och betalas in på bankgiro 509-1541.
OBS !! Kom ihåg att skriva ditt namn och adress på inbetalningskortet !


2003-2013 © Gotlands Genealogiska Förening