Gotlands Genealogiska Förening

Gotlands Genealogiska Förening

» Startsida » Våra CD & DVD-skivor » Gotlands Revisionsböcker 1653

Gotlands Revisionsböcker 1653

   

Denna CD innehåller inskannade PDF filer av de tre avskrifter av Revisionsbok för Gotland 1653, som gavs ut av Kulturnämnden i Gotlands Kommun i serien Gotlandica på sjutiotalet. Det finns en revisionsbok för Nordertredingen, en för Medeltredingen och en för Sudertredingen.


Orsaken till att man gjorde dessa revisionsböcker 1653 var att Gotland hade blivit svensk efter freden i Brömsebro 1645. Man ville helt enkelt veta hur man skulle beskatta hemmanen på Gotland.


Ursprungligen fanns det tre uppsättningar av revisionsböckerna, en uppsättning förvarades på Gotland i Landsarkivet, ett exemplar förvarades i Visby Stift och ett exemplar skickades till Riksarkivet i Stockholm. Inga av dessa tre exemplar är exakt lika. Det exemplar som är bäst bevarat och mest komplett är det som förvaras i Landsarkivet på Gotland. Det är även detta exemplar som bildade underlag för avskriften på sjuttiotalet.


De tre böckerna i Gotlandica serien har sedan många år varit slutsålda. De dyker med långa mellanrum upp antikvarisk, men ofta bara för ett av områdena, mera sällan alla tre böckerna.


Vi har nu efter avtal med Arkivcentrum Gotland skannat in dessa tre böckerna och ger ut dem på CD. På CD skivan finner du för det första tre PDF filer som heter Nordertredingen, Medeltredingen och Sudertredingen, där varje fil innehåller en komplett bok som du kan läsa på din dator och skriva ut. Därutöver finner du även tre mappar med samma namn som böckerna. Dessa mappar innehåller en PDF fil för varje sida i respektive bok. Vi har gjort så för att du skall ha en möjlighet att ev. lägga in sidan med "ditt" hemman i din släktforskning.


All annan kopiering och spridning av materialet är förbjuden.


För att kunna läsa detta inskannade materialet måste du ha programmet Adobe Reader installerat på din dator. Har du det inte finns det även en mapp på CD-skivan som heter just Adobe Reader. Den innehåller en installationsfil för programmet. OBS att du måste vara ansluten till Internet när du installerar Adobe Reader.

 
   

 

 
     

2003-2009 © Gotlands Genealogiska Förening