Gotlands Genealogiska Förening

» Startsida » Styrelsen » Protokoll » Årsberättelse 2008

Vad vi har gjort under 2008


2008

Ett flertal aktiviteter har under året ordnats av föreningen. För medlemmar som velat forska med hjälp av Internet har det varit öppet hus i Medborgarskolans datasal, tre söndagar under våren och tre söndagar under hösten.
I samarbete med Almedalsbiblioteket berättade delar av styrelsen för en intresserad allmänhet om släktforskning på Släktforskningens dag den 15 mars.
Den sedvanliga sommarutfärden gick i år till Slite Sjöfartsmuseum.
Vid Släktforskardagarna i Malmö i slutet av augusti, hade föreningen en egen monter, där vi sålde våra tidigare CD-skivor liksom vår nya ”Skåningar på Gotland”. Mycket god hjälp i montern hade vi av två av våra medlemmar bosatta i Skåne.
I det nyöppnade Arkivcentrum Gotland firades Arkivens dag den 8 november, då några av våra styrelsemedlemmar presenterade föreningen.
Den nya CD-n ”Skåningar på Gotland”, som skulle vara klar till Malmö-dagarna, blev tyvärr inte helt färdig. Trots detta såldes några exemplar. Våra tidigare skivor säljs ännu lite av då och då.
Vår medlemstidning ”Oe folki” har kommit ut med fyra fullmatade nummer. En förfrågan om några av våra medlemmar var intresserade av att få tidningen via Internet möttes inte av något större intresse.  Medlemmarna föredrar helt klart tidningen i pappersformat.
Under året har styrelsen bestått av:
Kerstin Jonmyren, ordförande
Mats Ekedahl, v.ordförande
Hans-Peter Larsson, kassör
Åke Brunberger, sekreterare
Tommy Andersson,
Freddie Claesson,
Elisabeth Göthman,
Barbro Pettersson,
Sebastian Sedersten
Anders Öberg, ledamöter.

Visby den 12 januari 2009
Åke Brunberger
Sekreterare.

2003-2009 © Gotlands Genealogiska Förening