Gotlands Genealogiska Förening

» Startsida » Tankvärt

Tankvärt


    Sveriges Släktforskarförbund och Datainspektionen.  
    Troligen har det inte undgått många släktforskare att Sveriges Släktforskarförbund har blivit anmält till Datainspektionen. Anmälan gällde ursprungligen detta med upplysningar om nu levande personer på Anbytarforum. Där har ju vi i GGF hela tiden stridit för just det som DI har kommit fram till, och som nu äntligen förbundet tagit till sig: Inga uppgifter om nu levande personer får lämnas. Äntligen!.
     
    Etniska grupper.  
    Som en följd av detta har dock DI uppmärksammat två andra saker på Anbytarforum, ämnesområdena Brott och straff och Etniska grupper, och vill stänga dem. Inledningsvis uppmärksammade DI dessa avdelningar eftersom där fanns uppgifter om nu levande personer. Sedan började man att ifrågasätta hela avdelningarna. Då blir det väldigt konstigt. Man få inte nämna och berätta om judiska, samiska, romska och resande-släkter (de som tidigare kallades lappar, zigenare och tattare) Det är möjligt att enskilda namn får nämnas, men inte etnisk tillhörighet.
     
    Den kanske mest kände medlemmen av en gammal resandesläkt är för övrigt Kalle Jularbo. Detta faktum får alltså inte nämnas. Det verkar som om dessa etniska grupper skulle ha något att skämmas för. De flesta av dem som tillhör dessa grupper verkar idag istället känna stark grupptillhörighet och ofta stolthet.
    Nyligen har en judisk släktforskarförening bildats med egen hemsida länkad till Anbytarforum. Skall hemsidan också stängas då? Det finns ett antal forskare i Norrland som har koncentrerat sig på forskning om samesläkter, dit de ofta själva hör. De skall därmed inte få diskutera sina forskningsresultat offentligt?
    Brott och straff.  
    Beträffande Brott och straff, känns det också konstigt. Jag hade en anfader på 1700-talet i Vamlingbo som blev avrättad för vad som idag skulle kallas dråp i hastigt mod. Är det skamligt, och i så fall för vem? För den stackarn själv möjligen, men för mig eller åtskilliga andra som har honom som anfader? Givetvis inte. Jag och en annan av hans ättlingar har för övrigt forskat i fallet och skrivit om det.
     
    Jag har ävenså en anmoder på 1600-talet på en gård i Öja, som var långfingrad och fick varningar för det. En kvinna som bodde på just den gården (och som hade samma anmoder) blev alldeles förskräckt när jag berättade om fyndet i domboken
     
    -Berätta inte för någon! Jag blev mer än förvånad, särskilt som troligen tusentals personer idag har den arma kvinnan som anmoder. Är jag eller andra ättlingar moraliskt ansvariga för en 1600-talsanmoders liv och gärningar? Det är ett antal släktled sedan. Datainspektionen tycks tänka lika snävt som den kvinna jag talade med.
     
    Deras motiv för stängandet av Brott och straff är att namn på ättlingar till en brottsling från tidigare sekel kan framgå! Man tycks gå efter Gamla Testamentets ord om fädernas missgärningar i tionde led!
     
    Min uppfattning är att det även i den avdelningen i Anbytarforum skall finnas en tidsgräns för publicering, kanske 100 år, men vad som har hänt tidigare måtte väl ändå endast ha historiskt intresse.
     
    Själv har jag med stort historiskt intresse tagit del av avdelningen om dödsstraff på Gotland under tidigare sekel och också skrivit och hållit föredrag i frågan. Det historiska forskningsvärdet av denna länk har stor betydelse.
     
    Kerstin Jonmyren
Ordförande GGF
     

2003-2009 © Gotlands Genealogiska Förening