Gotlands Genealogiska Förening

» Startsida » Tankvärt » Tänkvärt

Tänkvärt


  1. Acceptera aldrig en uppgift som inte går att kolla i någon ursprunglig källa, typ kyrkobok, mantalslängd eller liknande. T.o.m. den mest seriöse sockenboksförfattare gör misstag, och även i äldre gotländska standardverk, typ Säve, Lemke, Hallgren och Nyberg finns felaktigheter.
     
  2. För alla uppgifter som lämnas vidare skall forskarens namn alltid uppges. Där gäller upphovsrätt som för allt annat skrivet givetvis.
     
  3. Att vidarebefordra forskningsresultat som eget när det inte är det är givetvis djupt omoraliskt.
     
  4. Var försiktig med vem du lämnar ut eget forskningsresultat till. Lämna aldrig vidare andrahandsmaterial som ni inte har kollat i källorna, och framförallt aldrig någonsin utan klart angivande av upphovsman.
     
  5. Var försiktig med att godta uppgifter som cirkulerar på internet. Kolla alltid uppgifterna i de ursprungliga källorna, fråga efter källhänvisning och upphovsman.
     
    Gotland är förhållandevis litet forskningsområde och de gamla bondesläkterna här var mycket hopsläktade. Vi måste därför vara ytterst försiktiga med att dra slutsatser som kanske kan förefalla rimliga, men som saknar stöd i källor. Antalet förnamn var före 1800-talets mitt minimalt, därför är risken för sammanblandningar stor. Dessutom är den gamla handskriften svårtolkad.
     
    Var noggrann och anta ingenting, utan faktastöd. Vidarebefordra ingenting osäkert, acceptera ingenting utan angiven källa och upphovsman
     
    Kerstin Jonmyren

2003-2009 © Gotlands Genealogiska Förening