Gotlands Genealogiska Förening

» Startsida » Tänkvärt » 12 goda råd

12 goda råd när du sitter med ett ord som är krångliga att tyda.

  1. Vilka ord ger mening i texten?
     
  2. Kan ordet vara en förkortning? T. ex en förkortning av ett ord som kan ge förståelse för sammanhanget?
     
  3. Står ordet – eller någon liknande bokstav – på andra ställen i texten? Är det tydligare där?
     
  4. Står ordet sist på en linje? Kan ordet vara en fortsättning från linjen ovan? Kan resten av ordet stå på linjen nedunder? Bindestrecken kan likna ett ”= tecken” men den kan också vara bortglömt!
     
  5. Är du säker på vart ordets gräns går? Streck och linjer ovanför kan många gånger förvirra!
     
  6. Hur många bokstäver har det krångliga ordet?
     
  7. Är den första bokstaven en stor bokstav?
     
  8. Hur många bokstäver går under textens grundlinje?
     
  9. Hur många bokstäver är ”långa” och skulle kunna vara ”T. ex”, s, f eller h ?
     
  10. Passar antalet bokstäver och placeringen av bokstäver, som går över eller under en grundlinje, med ett ord som kan ge mening?
     
  11. Kan ordet vara fackspråk, dialekt eller liknande? Prova att uttala ordet inom dig. Några gånger ger uttalet en vink om vad ordet betyder.
     
  12. Låter det som ett uppdiktat ord (typ Esperando eller Volapyk)? Prova att slå upp i ordbok över svenska, och för gotländska gamla källor, även dansk ordbok.
     
    Texten hämtad, och översatt från danska, från sidan På sporet af slægten
     

2003-2009 © Gotlands Genealogiska Förening