Gotlands Genealogiska Förening


Nya aktiviteter 2018

» Nya aktiviteter under 2018...

Årsmötesprotokoll 2018

» Årsmötesprotokoll 2018...

Anmälan till introduktionsdagar 2018

» Lär dig hitta dina förfäder...


Vi är en förening för släktforskare som bor på Gotland, men också för dem som forskar om Gotland och bor på annan ort.

Välkommen !

  • Vi ordnar regelbundna sammankomster, nybörjarträffar, anbytarträffar, biblioteksträffar, datorträffar och andra liknande möten
  • Vi anordnar studiecirklar i ämnet i samarbete med studieförbund
  • Vår medlemstidning Oe Folki utkommer med fyra nummer per år. Där delger medlemmar sina erfarenheter och där rapporterar vi om nyheter inom genealogin
  • Vi är närmare 150 medlemmar boende på Gotland och på fastlandet
Gotland är som landskap unikt p.g.a. sitt geografiska läge och sin historia. Här säger man allmänt att man är en "urgute" om man har rötter på ön i fem generationer.
Genom generationernas förlopp har många "folkgrupper" haft samröre med ön. Tyskar, danskar, balter, finnar, smålänningar, blekingar och ölänningar, svenskbybor m.fl.
Under de senare decennierna har det även flyttat hit människor från många andra håll i Sverige och världen i övrigt. Det i sin tur har blandat runt bland våra gener och ger forskningen en ny intressant dimension.


Klicka på bilden av Oe Folki för ett smakprov av tidningen
Här kan du se hur vår medlemstidning ser ut
Årsavgift 2017
är 175 kr. och betalas in på bankgiro 509-1541.
  Gå till Blänkaren
Vår nya CD är klar
Kolla in den på CD- Skivor
 
         

2003-2018 © Gotlands Genealogiska Förening