Gotlands Genealogiska Förening

» Startsida » Tips » Kortkommandon

Kortkommandon

Klicka här för utskrift av sidorna!
Här kommer du nu att finna en massa kortkommandon. Det som är bra med kortkommandon är att man slipper använda sig av musen eller styrplattan för att gå upp i menyerna och där klicka sig fram till det man vill ha utfört.
Har man väl lärt sig kortkommandon upptäcker man snart att dessa går mycket fortare att använda sig av än musen.
Där du finner att det står Windows menar jag den tangenten du har till vänster om mellanslagstangenten och som har en flagga som symbol.
Mats Rynnes

Alt + F4 = Avslutar öppet program.
Alt + F5 = Minimerar fönstret om det är maximerat.
Alt + F7 = Rättstavning.
Alt + F8 = Spela in macron.
Alt + F10 = Maximerar ett dokument som är minimerat.
Alt + understruken bokstav = i menyraden öppnar menyraden.
Välj sedan endast understruken bokstav till kommandot.
Alt + 1= Sätter rubriken till format "Rubrik 1".
Alt + d = Flyttar markören till adressfältet (Gäller Internet Explorer).
Alt + F5 = Minimerar fönstret om det är maximerat.
Alt + Tabb = Växlar mellan öppna program.
   
AltGr + i = Förhandsgranskning.
AltGr + o = Visar dokumentet i "Dispositionsläge".
AltGr + l = Infogar punktlista.
AltGr + f = Fotnot.
AltGr + s = Dokumentdelare.
AltGr + a = Dolda kommentarer.
AltGr + z = Flyttar markören mellan dom tre senaste punkterna.
AltGr + r = Skapar tecknet ®.
AltGr + c = Skapar tecknet ©.
AltGr + t = Skapar tecknet ™.
AltGr + m = Skapar tecknet µ.
AltGr + . = Skapar tre punkter …
AltGr + N = Visar dokumentet i "Normalläge".
   
Ctrl + a = Markerar hela dokumentet.
Ctrl + b = Sök ord.
Ctrl + c = Kopiera.
Ctrl + d = Tar fram teckentabellen. (Word).
Ctrl + d = Kopierar cellen ovanför (Excel).
Ctrl + d = Lägger till adressen i "Favoriter" (Gäller Internet Explorer).
Ctrl + e = Centrerar. (Word).
Ctrl + e = Öppnar "Sök" i "Den här datorn".
Ctrl + f = fetstil.
Ctrl + g = Gå till
Ctrl + h = Ersätt ord.
Ctrl + k = Kursiv stil.
Ctrl + l = Vänsterjusterar
Ctrl + m = Flyttar indraget.
Ctrl + n = Nytt dokument.
Ctrl + o = Öppna dokument.
Ctrl + p = Skriv ut.
Ctrl + q = Vänsterjusterar.
Ctrl + r = Högerjusterar texten i Word.
Ctrl + r = Kopierar texten från den vänstra cellen i Excel.
Ctrl + s = Spara.
Ctrl + t = Tabbsteg.
Ctrl + u = Understruket.
Ctrl + v = Klistra in.
Ctrl + w = Stänger dokument.
Ctrl + x = Klipp ut.
Ctrl + y = Gör om senaste momentet.
Ctrl + z = Ångra.
Ctrl + Enter = Sidbrytning.
Ctrl + Home = Går tillbaka till början av ett dokument.
Ctrl + End = Går till slutet av ett dokument.
Ctrl + Page Up = Hoppar en sida upp.
Ctrl + Page Down = Hoppar en sida ner.
Ctrl + F6 = Bläddrar mellan flera öppna dokument.
Ctrl + Piltangent = Flyttar markören ord för ord.
Ctrl + + = Ger upphöjda tecken. (Återgå med Ctrl + +).
Ctrl + Shift + 0 = Ger nedsäkta tecken (Återgå med Shift + Ctrl+ 0).
Ctrl + Shift + o = Tar fram Referensinformation.
Ctrl + Shift + D = Dubbla understrukna linjer.
Ctrl + Alt + piltangent = Snurrar skärmen (Gäller XP-pro).
Ctrl + Insert = Kopiera (Bra för vänsterhänta).
Ctrl + Delete = Klipp ut (Bra för vänsterhänta).
   
Shift + Insert = Klistra in (Bra för vänsterhänta).
Shift + F3 = Växlar mellan gemener och versaler.
Shift + F4 = Tar fram Sök.
Shift + F5 = Hoppar mellan dom tre senaste markörförflyttningarna.
Shift + F7 = Tar fram synonymer.
Shift + F10 = Tar fram Menyval.
Shift + F12 = Spara.
   
Home = Flyttar markören till början av raden.
End = Flyttar markören till slutet av raden.
Page Up = Ett stycke upp.
Page Down = Ett stycke ner.
Ecs = Stänger alla Snabbkommandon.
   
Windows + m = Minimerar alla öppna program och lägger dom i statusraden.
Windows + Skift + m = Ångrar minimeringen av alla öppna program.
Windows + e = Öppnar "Den här datorn".
Windows + f = Öppnar "Sök".
Windows + F + Ctrl = Sök efter datorer.
Windows + r = Öppnar "Kör".
Windows + u = Hjälpmedelshanteraren.
Windows + l = Låser datorn om man har personlig inloggning.
Windows + d = Visa skrivbordet.
Windows + b = Aktiverar programikon vid klockan, byt program med piltangenterna.
Windows + Pause/Break = Öppnar "Systemegenskaper".
Windows + Tabb = Växlar mellan knapparna i "Aktivitetsraden".
Windows + Tabb + Ctrl = Flytta markeringen från "Start-knappen" till verktygsfältet "Snabbstart".
Windows + F1 = Öppnar Hjälp-supportcenter.
   
F1 = Hjälp i programmet man befinner sig i.
F2 = Byta namn på dokument eller mappar.
F3 = Öppnar dialogrutan "Sök alla filer" när du är i utforskaren eller på skrivbordet.
F4 = Kopierar föregående inmatning (Word).
F4 = I "Den här datorn" och "Internet Explorer" öppnas dialogrutan "Adress".
F5 = I Word öppnas "Sök och ersätt".
F5 = I Excel öppnas "Gå till".
F6 = I "Den här datorn" hoppar man mellan fälten.
F7 = Avancerad rättstavning där man ser mera.
F8 = Ett klick, om man vill markera med piltangenter eller hela/delar av dokumentet där ifrån markören står.
Två klick markerar ordet.
Tre klick markerar meningen.
Fyra klick markerar hela dokumentet.
F12 = I Word öppnas "Spara som".

2003-2009 © Gotlands Genealogiska Förening