Gotlands Genealogiska Förening

» Startsida » Tips » Våra län i bokstavsordning

Våra län i bokstavsordning

 


  A Stockholm stad   Blekinge län K  
  AB Stockholms län   Gotlands län I  
  AC Västerbottens län   Gävleborgs län X  
  BD Norrbottens län   Göteborgs och Bohus län O  
  C Uppsala län   Hallands län N  
  D Södermanlands län   Jämtlands län Z  
  E Östergötlands län   Jönköpings län F  
  F Jönköpings län   Kalmar län H  
  G Kronobergs län   Kopparbergs (Dalarnas) län W  
  H Kalmars län   Kristianstads län L  
  I Gotlands län   Kronobergs län G  
  K Blekinge län   Malmöhus län M  
  L Kristianstads län   Norrbottens län BD  
  M Malmöhus län   Skaraborgs län R  
  N Hallands län   Stockholms län B  
  O Göteborgs och Bohus län   Stockholms stad A  
  P Älvsborgs län   Södermanlands län D  
  R Skaraborgs län   Uppsala län C  
  S Värmlands län   Värmlands län S  
  T Örebro län   Västernorrlands län Y  
  U Västmanlands län   Västmanlands län U  
  W Kopparbergs (Dalarnas) län   Västerbottens län AC  
  X Gävleborgs län   Älvsborgs län P  
  Y Västernorrlands län   Örebro län T  
  Z Jämtlands län   Östergötlands län E  
             

2003-2009 © Gotlands Genealogiska Förening